KONU

 

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, ALICI/TÜKETİCİ’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI/TÜKETİCİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

SATICI BİLGİLERİ:

 

Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

MERSİS:

 

ALICI/TÜKETİCİ BİLGİLERİ

 

Unvanı:

Teslimat adresi:

Telefon:

Eposta/Kullanıcı adı:

 

Sözleşmenin kurulması için ön bilgiler ve mesafeli sözleşme tıklanarak onaylanmalıdır. Sözleşmeye ve Ön Bilgi Formu 3 yıl süre ile SATICI tarafından saklanacak olup, bu süre içerisinde ALICI tarafından talep edilmesi halinde kendisine sağlanabilecektir.

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli ile tüm vergiler dâhil satış fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Ürün ile ilgili özellikler:

 

Kargo Tutarı
Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

 

Müşteri ödemesini, kendisine sunulan ödeme alternatifleri ve fiyatları arasından kendi

tercihine göre aşağıdaki şekilde yapacağını belirlemiştir.

 

_____________________________________________

 

Teslimat Adresi

 

Teslim Edilecek kişi

 

Fatura Adresi

 

Sipariş Tarihi

 

Tahmini Teslimat tarihi

 

Teslim şekli

 

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

Siparişi takip eden __ iş günü içinde sevkiyata başlanacaktır.

 

Sevkiyat, __ iş günü içinde tamamlanacaktır. Tahmini Teslimat Tarihi: …./…./2020’dir.

 

GENEL HÜKÜMLER

 

ALICI/TÜKETİCİ  http://333hairart.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI/TÜKETİCİ, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI/TÜKETİCİ’ ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan

 

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

CAYMA HAKKI

 

ALICI/TÜKETİCİ’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya Sağlayıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren SATICI’nın malı geri alacağını SATICI taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile veya http://333hairart.com internet sitesinde yer alan cayma bildirimi ile yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya gönderilebilecektir.

 

Cayma hakkının kullanılması halinde:

 

 1. a) ALICI’ya veya onun bildirdiği üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.
 2. b) 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.
 4. d) İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek kişiye ve siparişe özel olarak hazırlanan ürünler ile ilgili olarak ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

 1. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Önbilgilerde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

ALICI/TÜKETİCİ talep ve şikayetlerini http://333hairart.com internet sitesi üzerinden veya ulaştırabilecektir.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

ALICI/TÜKETİCİ, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

 

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 1. a) 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile 10.390 (on bin üç yüz doksan)  Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.