MADDE 1 – TARAFLAR

  1. Alıcı Bilgileri:

Adı – Soyadı:

Adresi:

Telefon:

  • Satıcı Bilgileri:

Unvanı:

Adresi:

Telefon:

MERSİS :

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI/TÜKETİCİ’nin SATICI’dan  http://333hairart.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEME

Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli ile tüm vergiler dâhil satış fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
       
Ürün ile ilgili özellikler:        
Kargo Tutarı      
Toplam :  

ALICI/TÜKETİCİ ödemesini, kendisine sunulan ödeme alternatifleri ve fiyatları arasından kendi tercihine göre aşağıdaki şekilde yapacağını belirlemiştir.

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Tahmini Teslimat Tarihi:

Teslim Edilecek Kişi/Kişiler:

Fatura Adresi:

MADDE 4 – GÖNDERİM VE TESLİMAT

4.1. SATICI’nın teslimat için kullanacağı kargo firması _______________________________’dir. ALICI/TÜKETİCİ’nin siparişi, sipariş tarihini takiben __ iş günü içinde kargo firmasına gönderilecektir. Kargo Müşteri Numarası sisteme yansıdıktan sonra, en geç __ iş günü içinde ürün/ürünler kargo firması tarafından teslimat adresine teslim edilir. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, yürürlükteki tüketici mevzuatına uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI/TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yukarıda belirlenen süre içinde ALICI/TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki yukarıda kimlik bilgileri verilen kişi/kişilere teslim edilecektir.

4.3. ALICI/TÜKETİCİ malı teslim aldığı anda malı muayene edip bir kusuru varsa malı teslim eden Kargo görevlisine bildirmekle ve kargo tutanağına geçirtmekle yükümlüdür.

4.4. Ürün teslimi, Sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün ALICI/TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. Ürün sevkiyat masrafı olan, yukarıdaki tabloda belirtilen kargo bedeli ALICI/TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. Kargo bedeli bir ürün için uygulanan bedeldir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI/TÜKETİCİ, http://333hairart.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

5.2. ALICI/TÜKETİCİ, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3. SATICI, Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve ALICI/TÜKETİCİ’ye ürün bedelini en geç 14 (on dört) gün içerisinde iade eder.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin  http://333hairart.com sitesi üzerinden ALICI tarafından sipariş oluşturulurken Sözleşme’nin tıklanmak suretiyle kabul edilmiş olması, e-mail ile ALICI/TÜKETİCİ ’ye gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI/TÜKETİCİ’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI/TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının ALICI/TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI/TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo ücretleri ALICI/TÜKETİCİ’ye aittir.

5.7. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI/TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI/TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI/TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine iade edilir.

5.8. ALICI/TÜKETİCİ’nin kredi/banka kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI/TÜKETİCİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın 14 (on dört) günlük sürede bankaya iadesinden sonra ALICI/TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. SATICI’nın bu sürede bankaya ödeme yapmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

ALICI/TÜKETİCİ’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya Sağlayıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren SATICI’nın malı geri alacağını SATICI taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile veya ________________________ internet sitesinde yer alan cayma bildirimi ile yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

  1. a) ALICI’ya veya onun bildirdiği üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.
  2. b) 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.
  4. d) İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek kişiye ve siparişe özel olarak hazırlanan ürünler ile ilgili olarak ALICI cayma hakkını kullanamaz.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Önbilgilerde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

ALICI/TÜKETİCİ talep ve şikayetlerini  http://333hairart.com internet sitesi üzerinden veya ulaştırabilecektir.

MADDE 7 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI/TÜKETİCİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI/TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda ALICI/TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI/TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI/TÜKETİCİ, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile 10.390 (on bin üç yüz doksan)  Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

MADDE 9 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. ALICI/TÜKETİCİ’nin ad-soyadı, adresi, telefon numarası, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, _____________________________________ gibi bilgileri ile işbu Sözleşme kapsamındaki mal ve/veya hizmet sunumunun ifası için gerekli olan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’da (“KVKK”) tanımlanan kişisel veriler ve özel nitelikteki kişisel veriler olmak üzere her türlü bilgiyi içermektedir.

9.2. ALICI/TÜKETİCİ’ye ait kişisel verilerin SATICI tarafından işlenme yöntemleri ve koşullarına ilişkin aydınlatma metni  http://333hairart.com internet adresinde yer almaktadır.